ข่าวสาร
ความสำเร็จของ บริษัท ดี เวล แกรนด์ แอสเสท จำกัด ในงาน THAILAND PROPERTY AWARDS 2019

AIRES Rama 9 โครงการ Luxury Townhome ได้รับรางวัล Best Housing Development (Bangkok) (Highly Commended) ในส่วนของบริษัท ดี เวล แกรนด์ แอสเสท จำกัด ได้รับรางวัล Best Boutique Developer (Highly Commended)