คำนวณการกู้สินเชื่อ

คำนวณอัตราการผ่อน

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อคำนวณยอดเงินผ่อนต่อเดือนโดยคำนวณจากวงเงินกู้ที่ท่านต้องการ, อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อน

วงเงินกู้ :
บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี :
%
ระยะเวลา :
ปี

ผลการคำนวณ

ยอดการผ่อนชำระ/เดือน
-
รายได้สุทธิขั้นต่ำ
-
*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

คำนวณวงเงินกู้และความสามารถในการผ่อนชำระ

การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินกู้ได้สูงสุดเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้ต่อปีของ คุณและความสามารถในการบริการสินเชื่อ โดยทั่วไปสามารถกู้ได้สูงสุดประมาณ 35% ของรายได้สุทธิ

รายได้ต่อเดือน :
บาท
ภาระหนี้ต่อเดือน :
บาท
อัตราดอกเบี้ย :
%
ระยะเวลา :
ปี

ผลการคำนวณ

วงเงินกู้พึงประเมิน
-
ยอดการผ่อนชำระ/เดือน
-
*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ