TETRA บางนา

TETRA ผสมผสานการใช้ชีวิตที่หรูหราเข้ากับโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ บ้านพักอาศัย 5 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำ และลิฟท์ส่วนตัวทุกหลัง

ราคาเริ่มต้น 34.7 ล้านบาท (SOLD OUT)